Bild på Sören Hjelm

FÖB MED BARNEN I CENTRUM

100 år av hjälpverksamhet för sjuka och behövande barn i Östergötland

225 sidor

200 kr

INNEHÅLL:


FÖRORD


SÅ HÄR TÄNKTE OCH GJORDE VI


ALICE TROLLE - en inspirerande ledare


FÖRENINGEN ÖSTERGÖTLANDS BARN


MED BARNEN I CENTRUM del 1


MED BARNEN I CENTRUM del 2


MODERLIG GÄRNING


CARIN NILSON - en sann FÖB-vän


DEN VIKTIGA EKONOMIN


DECENNIUM FÖR DECENNIUM


SYSTERFÖRENINGAR


HAR FÖB NÅGON FRAMTID?


BILDFÖRTECKNING


PERSONFÖRTECKNING


TRYCKTA KÄLLOR OCH LITTERATUR


TACK!